Home  |   Route KNO/Audiologie  |   Home VUmc  |   Print deze pagina  |
a  |   a  |   a
Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons betervisual

Introductie

Een cochleair implantaat (CI) is een implanteerbaar hoortoestel voor ernstig slechthorende of dove kinderen en volwassenen. Sommige zeer ernstig slechthorenden of doven kunnen zelfs met krachtige hoortoestellen niet of nauwelijks spraak verstaan. Een CI kan ervoor zorgen dat deze mensen weer kunnen horen en spraak weer kunnen verstaan.


Het CI-team VUmc is een samenwerkingsverband tussen de KNO-afdeling / audiologisch centrum VU medisch centrum en de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK). In het CI-team zijn diverse specialisten vertegenwoordigd: audioloog, KNO-arts, logopedist, kinderpsycholoog, taalkundige en coördinator. Het CI-team VUmc werkt nauw samen met de gezinsbegeleidingsdiensten.


Naast het bieden van zorg aan patiënten met een CI doet het CI-team ook wetenschappelijk onderzoek en verzorgt het onderwijs. Het CI-team VUmc participeert in CI-ON, de landelijke koepel van CI-teams.


Op deze website vindt u informatie over cochleaire implantatie bij volwassenen en kinderen en over de werkwijze van het CI-team VUmc. Indien u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail .

Nu verschenen op de Nederlandse markt het internationaal chirurgisch leerboek:

“Surgery for Cochlear Implants and Other Auditory Implants”

over Cochleaire Implantatie en Auditory Implants van dr. Merkus, KNO-arts VUmc, i.s.m. Sanna, Free en Falcioni.

meerTweede CI patiëntendag

Klik hier voor het verslag

 

Nieuwsbrief 2: Maart 2010

Klik hier voor de nieuwsbrief

Copyright VU medisch centrum 2016 Privacy | Disclaimer | Copyright | Webredactie