Home  |   Route KNO/Audiologie  |   Home VUmc  |   Print deze pagina  |
a  |   a  |   a
Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons betervisual

Adviesprocedure

Na aanmelding krijgt u een vragenlijst thuis gestuurd en wordt u uitgenodigd voor een informatief gesprek. Dit gesprek vindt plaats op VUmc met de audioloog of de logopedist en met de KNO-arts. De vragenlijst met vragen over de ontwikkeling en achtergrondgegevens van uw kind neemt u mee naar het informatief gesprek. Uw kind hoeft niet mee naar het informatieve gesprek.


Op de adviesochtend komt u met uw kind voor een serie onderzoeken. Het doel van deze onderzoeken is om te beoordelen of uw kind in aanmerking komt voor CI. De audioloog en de logopedist doen een audiologisch onderzoek, bekijken de auditieve ontwikkeling en beoordelen de instellingen van de hoortoestellen. Daarna wordt uw kind geobserveerd door de kinderpsycholoog, de linguïst en de logopedist terwijl u met uw kind speelt. Tijdens deze observatie beoordelen de teamleden de algehele en communicatieve ontwikkeling van uw kind. Aansluitend kunt u nog vragen stellen en zal het CI team in veel gevallen nog een aantal vragen voor u hebben. Aan het eind van de ochtend bespreekt het team de resultaten van de onderzoeken. Aansluitend volgt een gesprek met u over de verdere procedure. Ook zal uw kind nog bij de KNO-arts komen voor een kort onderzoek, dit vindt plaats tijdens de adviesochtend of op een aparte afspraak.


Voor de definitieve beslissing over de mogelijkheid van implantatie worden nog enkele aanvullende onderzoeken en gesprekken gepland. Dit tweede deel van de adviesprocedure omvat:

 • een gesprek met de KNO-arts, met of zonder uw kind
  De KNO-arts legt de anatomie van het oor uit en bespreekt de gebruikte operatietechnieken en de risico's hierbij. Wanneer dit noodzakelijk is behandelt hij ooraandoeningen die een belemmering vormen voor de operatie. Ook bespreekt de KNO-arts in een later stadium de uitslag van de CT en/of MRI-scan.


 • een gesprek met de anesthesioloog (pre-assessment)
  Bij deze screening bepaalt de anesthesioloog de fysieke conditie van het kind ten behoeve van de operatie en de narcose. Indien noodzakelijk wordt er aanvullend onderzoek gedaan.
  Link naar folder preoperatieve screening


 • een CT-scan en meestal een MRI-scan
  Bij deze onderzoeken wordt bekeken of er afwijkingen zijn aan het binnenoor en/of de gehoorzenuw. Bij kinderen die nog niet goed op verzoek stil kunnen blijven liggen wordt dit onderzoek onder narcose verricht.


 • zo nodig een BERA-onderzoek.
  Link naar folder BERA onderzoek bij kinderen


Soms zijn de onderzoeken al eerder gedaan en kunnen ze daarom vervallen. Afhankelijk van de resultaten van de adviesochtend en de aanvullende onderzoeken kan nog aanvullend onderzoek plaats vinden. Tevens wordt er bekeken of aanvullende medische diagnostiek naar de oorzaak van het gehoorverlies nodig of gewenst is.

Klik hier voor meer informatie over medische diagnostiek.

Copyright VU medisch centrum 2016 Privacy | Disclaimer | Copyright | Webredactie